“Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu inancı ve “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak”

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı, topluluğu geleceğe taşıyacak, Gusto Teknoloji kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı, seçme ve işe alma konusunda küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için doğru bir gelişim ve fırsat ortamı yaratmak, yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, nitelikli, başarılı bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanları yönlendirmek İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme 

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi, topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Toplam Ödül Yönetimi

Nitelikli işgücünü şirkete çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak, Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek, Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek, Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu Ve Bağlılığını Arttırma

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Şirketimize genel iş başvurusunda bulunmak için [email protected] adresine CV gönderebilirsiniz.

Diğer Programlarımız

Kullanmaktan memnuniyet duyacağınız çeşitli projelerimiz

Gusto ile Mutlu Müşterilerimiz

Gusto Teknolooji sektörel ve özel yazılımlarını kullanan mutlu müşterilerimizin söyledikleri...